Foodvillage Logo.

Vraag van Foodvillage: Foodvillage financiert en initieert tuinbouwprojecten voor scholen in ontwikkelingslanden: van het aanleggen van kassen tot het opzetten van lesprogramma’s. Hiervoor hebben wij het logo ontwikkeld, laten we elkaar helpen. Is mooi.